Forside

VELKOMMEN “OMBORD”.
“Nakskov Sejlklub” og “den selvejende institution Hestehoved Lystbådehavn” er to foreninger med fælles interesser,  hvilket også afspejles hér på vores hjemmeside, hvor vi informerer og oplyser brugere, gæster og andre interesserede om nyheder og aktiviteter i klubben og på havnen.

Havneplads er betinget af medlemskab af Sejlklubben og omvendt er vinterplads betinget af havneplads i lystbådehavnen.

Medlemskab Sejlklubben: Kontakt formanden, Asger Knudsen tlf. 40594690. Tilmeldingsblanket hér på hjemmesiden -> “Sejlklubben”.

Havneplads: Asger Knudsen tlf. 40594690, eller Søren Monefeldt, tlf. 30546027. Tilmeldingsblanket hér på hjemmesiden -> “Havnen”.

Land-/Vinterpladser og fælles optagning/søsætning: Finn Damkjær tlf. 21585957 eller Jan Larsen tlf. 23322030.

Der må ikke henstilles både, trailere og andet større udstyr, uden aftale.

Har du spørgsmål vedr. havnen eller sejlklubben, er du velkommen til at kontakte bestyrelse eller medlemmer. Vedtægter og havneregulativ kan læses hér på hjemmesiden.

_______________________________________________________________

Fælles optagning af både 5. og 6. oktober samt 20. og 21. oktober 2023.

OPTAGNING – Torsdag, d. 5.10.2023
Navn Tlf. Båd-fabrikat/navn. Mødetid

Jan Jacobsen 50550945 Semana 7.00
Lynge Fredriksen 20932304 Stratus 7.00
Per Rasmussen 20318437 Nimbus 365 8.00
Jan Lusty 21787854 Real Time 8.00
Martin Eliasen 23215077 Broom 35 9.00
Carsten Andersen 25485199 Eclipse 33 9.00
Finn Sekula 60482905 Fairline 39 – trailer 10.00
Ernst Frederiksen 30572699 Gruno 1050 10.00
Carsten Hansen 22208409 Omega 30 11.00
Jens Dyreborg 71780540 LM23 – over kaj 11.00
Holger Schäfer 42388339 X102 / Centerstrop 12.00
Kenneth W Jacobsen 60920030 Finnsailer 12.00
Jannik Eliasen 60168606 Albin Viggen 24 12.00
Allan Larsen 61264900 Nimbus 3003 13.00
André 26855387 Luna 26 13.00
Mikkel Eliasen Bayliner2355

OPTAGNING – Fredag, d. 6.10.2023

Navn Tlf. Båd-fabrikat/navn. Mødetid

Allan Dan P. 20582356 Ylva 7.00

Mads Sigersted 41287127 Chaparal 7.00

Steen Henningsen 21701050 Maxi 999 8.00

Lotte og Thejs 42713883 S30 8.00

Søren Monefeldt 30546027 Tiffany 9.00

Stegmann   Bandholm 33 / Centerstrop 9.00

Henrik 53609051 Winga 27 10.00

Karsten Lem 42197242 Polaris Drabant 10.00

Asger Knudsen 40594690 LM27 10.00

Hans Hofmann 23860423 Apollo 32 11.00

Hans Hansen 40266097 Saga315 11.00

Per Mortensen 27510357 Fjord 880 12.00

Jan 29923003 Nimbus 27 12.00

Lars Kistrup 21542178 Fjord  13.00

Klaus Jensen 41168804 Speedbåd 13.00

Tidspunkter

Tidspunkterne er ca.-tider, da der er mange ukendte faktorer omkring arbejdet.

På de angivne tidspunkter skal du være klar til at blive kaldt til kranen!!!!!

Hvis du ikke er til stede, når det bliver din tur, vil vi krane den næste båd på listen.

Iøvrigt er det vigtigt at du har gjort området omkring dit stativ klart, så der kan arbejdes på området. Stativet skal være “skruet ned”, således at båden kan landes og støtterne derefter passes til til båden.

Husk også at båden skal ligge ved kranen med stævnen mod Vest (styrbord side til kaj).

______________________________________________________________________

GIV AGT ved indsejling til Albuen
En gæstesejler har gjort os opmærksom på at der ligger en sten ved
den sidste bb kost indadgående.

Hold derfor godt til sb på vej ind til Albuen.

___________________________________________________________

Så blev den nye Albuebro
indviet med maner – klik
HER


_______________________________________________

TÆNK FØR DU PARKERER…..

Vi har dagligt mange udfordringer omkring uheldige parkeringer! Derfor henstiller havnebestyrelsen til, at du lige vurderer, hvor du agter at parkere, og tænker dig godt om:

  • Parkerer du foran et P-forbudt skilt. Så er der jo nok en mening med, at der ikke ønskes parkering hér!!!!! (Tankbil – renovationsbil – bådtransport – påsætning af mast osv. osv. osv.)
  • Parkerer du lige foran en trappe eller opgang/nedgang til broarealer. Måske ikke så heldigt at holde midt på en adgangsvej, nogen skal måske forbi med transportvogne, tasker og oppakning eller tilbehør og værktøj til deres båd….
  • Parkerer du lige op ad en båd som er under klargøring…. Måske er din bil smurt ind i afvasket bundmateriale, eller bundmaling når du kommer tilbage.
  • Parkerer du lige foran eller i svingbanen foran Trailer-rampen…. Jah, måske der var andre end dig, som ville ud at sejle i dag.
  • Skal du på ferie, eller er du væk i flere dage….Måske du skulle finde en parkeringsmulighed foran mellem vinterstativerne eller længere væk. Vær opmærksom på, at der kan forekomme krankørsel, også i sommertiden.
  • Parkeringen i første række ved midterbroen er forbeholdt dag-parkeringer.

…og sådan kunne vi blive véd.

Parkering på havneområdet sker iævrigt på eget ansvar.

Derfor: “tænk før du parkerer”. Det ville jo være dejligt, hvis vi ikke nødvendigvis skulle udstikke regler og bestemmelser samt at overklistre arealerne med P-forbudt-skilte.

Havnebestyrelsen

______________________________________________________________

ADVARSEL:

Der er observeret en knækket bundgarnspæl ved indsejlingen til Albuen:

Den er set udfor den gule bøje der står i strandskyllet på tangen. Det er den gamle gule bøje vi sejlede rundt om i gamle dage

_________________________________________________________

Havnekontoret har ikke faste åbningstider.

Henvendelse kan ske telefonisk, via sms eller pr. e-mail:

Vinterpladser/landpladser og fælles søsætning/optagning: Finn Damkjær, mail: gydafinn@gmail.com – tlf. 21585957.

Havneplads: Asger Knudsen, tlf. 4059 4690. Mail: afk@youmail.dk.

Medlemsspørgsmål, og andet i øvrigt: Asger Knudsen, tlf. 4059 4690. Mail: afk@youmail.dk

Havnebestyrelsen

______________________________________________________

VIGTIG BESKED TIL KLUBBENS MEDLEMMER:
 

Nu kan du på vores MedlemsPortal se hvad vi har af oplysninger på dig og du kan samtidig selv ændre/tilføje manglende oplysninger.

Gør det hellere i dag, i morgen har du måske glemt det.

_________________________________________________________