Forside

VELKOMMEN “OMBORD”.
“Nakskov Sejlklub” og “den selvejende institution Hestehoved Lystbådehavn” er to foreninger med fælles interesser,  hvilket også afspejles hér på vores hjemmeside, hvor vi informerer og oplyser brugere, gæster og andre interesserede om nyheder og aktiviteter i klubben og på havnen.

Havneplads er betinget af medlemskab af Sejlklubben og omvendt er vinterplads betinget af havneplads i lystbådehavnen.

Medlemskab Sejlklubben: Kontakt formanden, Asger Knudsen tlf. 40594690. Tilmeldingsblanket hér på hjemmesiden > “Sejlklubben”.

Havneplads: Asger Knudsen tlf. 40594690, eller Søren Monefeldt, tlf. 30546027. Tilmeldingsblanket hér på hjemmesiden > “Havnen”.

Land-/Vinterpladser og fælles optagning/søsætning: Finn Damkjær tlf. 21585957 eller Jan Larsen tlf. 23322030.

Der må ikke henstilles både, trailere og andet større udstyr, uden aftale.

Har du spørgsmål vedr. havnen eller sejlklubben, er du velkommen til at kontakte bestyrelse eller medlemmer. Vedtægter og havneregulativ kan læses hér på hjemmesiden.

______________________________________________________

fra SEJLKLUBBENS GENERALFORSAMLING
23. MARTS.

Formandens beretning:

 

 

 

 

 

 

 

___________________________

Fælles søsætning 2023

Uge 13:

Torsdag, den 30. marts: Søsætning med 2 kraner. Vi begynder med de store både (over ca. 6,5 t.). Derefter fylder vi dagen op med de øvrige.

Fredag den 31. marts: Søsætning med 1 kran. Søsætning af øvrige både (både op til 6,5 t.).

Uge 15:

Fredag, den 14. april: Søsætning med 2 kraner. Øvrige både.

Lørdag, den 15. april: Søsætning med 1 kran. Øvrige både.

 

Prissætning som ved optagning i oktober – se opslag på Havnekontoret.

Lister til reservering af søsætning er ophængt på Spilskuret. Nye bådejere kan evt. kontakte Jan Larsen eller Finn Damkjær for yderligere info om rutiner m.v.

VENLIGST: Vent med at notere dig på listerne, indtil du er meget sikker på den valgte dato……

Bådejere, som er i restance med kontingent, havneleje eller andre ydelser, vil ikke blive søsat i forbindelse med fælles søsætning.

 

Procedure ved søsætning

Som anført planlægger vi at søsætte de store både torsdag, som de første på dagen. Efter at de store både er søsat ved brug af begge kraner, søsættes både under 6,5 tons resten af dagen. Gerne så mange tilmeldinger som muligt hér.

Bådejer skriver sig på listen for den dag, hvor han ønsker sin båd i vandet. Listerne er ophængt på spilskuret.

Når listerne er fyldt eller vi er nået frem til en god uges tid før søsætning, planlægges rækkefølgen ud fra bådenes størrelse, art og evt. andre faktorer, som påvirker søsætningen. bemærk: DET ER IKKE TILLADT AT SKRIVE SIG PÅ LISTERNE, HVIS DISSE ER FYLDTE…

De færdige lister ophænges ved spilskuret og kan læses hér på hjemmesiden.

De færdige lister er påført et ca.-tidspunkt, som er det tidspunkt, hvor bådejeren senest skal være på pladsen – meld dig gerne når du ankommer. Tidspunktet er ikke det tidspunkt, hvor båden søsættes…….

Ventetid kan benyttes til at klargøre egen båd: Husk styrestropper for og bag på båden – klar med stige til påsætning af løftestropper – hvis der skal bundsmøres på støttepunkter,- da gør maling og pensel klar. BEMÆRK: Plet-bundsmøring foretages ved havnekajen, således at vi undgår at få maling på stropperne.

Husk også at det er fælles søsætning, hvor “alle hjælper alle”……..

Er du i tvivl: Kontakt gerne Jan Larsen 23322030 eller Finn Damkjær 21585957.

 ______________________________________________ 

                      

TÆNK FØR DU PARKERER…..

Vi har dagligt mange udfordringer omkring uheldige parkeringer! Derfor henstiller havnebestyrelsen til, at du lige vurderer, hvor du agter at parkere, og tænker dig godt om:

  • Parkerer du foran et P-forbudt skilt. Så er der jo nok en mening med, at der ikke ønskes parkering hér!!!!! (Tankbil – renovationsbil – bådtransport – påsætning af mast osv. osv. osv.)
  • Parkerer du lige foran en trappe eller opgang/nedgang til broarealer. Måske ikke så heldigt at holde midt på en adgangsvej, nogen skal måske forbi med tasker, oppakning eller tilbehør og værktøj til deres båd….
  • Parkerer du lige op ad en båd som er under klargøring…. Måske er din bil smurt ind i afvasket bundmateriale, eller bundmaling når du kommer tilbage.
  • Parkerer du lige foran eller i svingbanen foran Trailer-rampen…. Jah, måske der var andre end dig, som ville ud at sejle i dag.
  • Skal du på ferie, eller er du væk i flere dage….Måske du skulle finde en parkeringsmulighed mellem vinterstativerne eller længere væk. Parkeringen i første række ved midterbroen er forbeholdt dag-parkeringer.

…og sådan kunne vi blive véd.

Parkering på havneområdet sker på eget ansvar.

Derfor: “tænk før du parkerer”. Det ville jo være dejligt, hvis vi ikke nødvendigvis skulle udstikke regler og bestemmelser samt at overklistre arealerne med P-forbudt-skilte.

Havnebestyrelsen

______________________________________________________________

ADVARSEL:

Der er observeret en knækket bundgarnspæl ved indsejlingen til Albuen:

Den er set udfor den gule bøje der står i strandskyllet på tangen. Det er den gamle gule bøje vi sejlede rundt om i gamle dage

_________________________________________________________

Havnekontoret har ikke faste åbningstider.

Henvendelse kan ske telefonisk, via sms eller pr. e-mail:

Vinterpladser/landpladser og fælles søsætning/optagning: Finn Damkjær, mail: gydafinn@gmail.com – tlf. 21585957 eller Jan Larsen, mail: humle@mail.dk – tlf. 2332 2030.

Havneplads: Asger Knudsen, tlf. 4059 4690. Mail: afk@youmail.dk eller Søren Monefeldt, 3054 6027. Mail: tiffany345@live.dk

Medlemsspørgsmål, og andet i øvrigt: Asger Knudsen, tlf. 4059 4690. Mail: afk@youmail.dk

Havnebestyrelsen

______________________________________________________

VIGTIG BESKED TIL KLUBBENS MEDLEMMER:

Nu kan du på vores MedlemsPortal se hvad vi har af oplysninger på dig og du kan samtidig selv ændre/tilføje manglende oplysninger.

Gør det hellere i dag, i morgen har du måske glemt det.

_________________________________________________________